Nieuwe recycleerbare verpakkingen in de beenhouwerij-afdeling | Carrefour

Er is een fout opgetreden

Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Je tijdstip

Nieuwe recycleerbare verpakkingen in de beenhouwerij-afdeling

100% recycleerbare verpakkingen voor de beenhouwerij-afdeling

 

Geen schaaltjes in zwart plastic meer in de beenhouwerij-afdelingen van Carrefour. Ze ruimen plaats voor recycleerbare verpakkingen (karton, skin packs of transparant plastic). Een verandering die valt onder Act for Food 14, die streeft naar 100% recycleerbare verpakkingen tegen 2025 en die bijdraagt tot een circulaire economie door het volume verpakkingen te verkleinen en door niet onnodig natuurlijke hulpbronnen te gebruiken.

Waarom zijn de zwarte schaaltjes een probleem?

Het recyclageproces is een complexe keten, die bestaat uit verschillende sorteerstappen: het afval wordt gescheiden volgens categorie en daar worden verschillende technieken voor gebruikt. Daarom kan niet elke soort plastic worden gerecycleerd.

Nieuwe recycleerbare verpakkingen in de beenhouwerij-afdeling

  1. De ‘trommel’, een lange draaiende cilinder met gaten, scheidt de materialen naargelang grootte en vorm.   
  2. Een elektronische magneet pikt de ijzerhoudende metalen op.
  3. De andere metalen, zoals aluminium, worden verzameld door een specifieke elektrische stroom te gebruiken, die de Foucaultstroom wordt genoemd.
  4. De ballistische scheiding stuurt de lichte en platte lichamen naar de ene kant en de zware en ronde lichamen naar de andere kant.
  5. Tot slot scant een optische sortering het afval per kleur.    

 

 

Het is bij die laatste stap dat de zwarte schaaltjes voor problemen zorgen, omdat ze door hun kleur of gewicht niet worden herkend door de optische sortering. De nieuwe verpakkingen worden echter wel geïdentificeerd door de optische sortering en kunnen dus worden gerecycleerd.

Fatima Boujaoui, PR-verantwoordelijke Fost Plus
Fatima Boujaoui
PR-verantwoordelijke Fost Plus

"Door een ander materiaal te gebruiken voor de verpakkingen, kan de CO2-uitstoot beduidend worden verminderd. Met de komst van de nieuwe blauwe zakken (zie hieronder) schatten we dat in België de recyclage van plastic zal stijgen van 39% naar 64%, ruimschoots meer dan de Europese doelstellingen die vandaag vastliggen op 22,5% en tegen 2025 moeten stijgen naar 55%. Dat is per jaar 70 000 ton meer plastic verpakkingen gerecycleerd en 100 000 ton CO2-uitstoot minder."    

Nieuwe blauwe zakken?

Nieuwe recycleerbare verpakkingen in de beenhouwerij-afdeling

In de nabije toekomst, a priori tegen 2020, maken nieuwe blauwe zakken hun opwachting in België. Daarin mogen we bepaalde categorieën verpakkingen gooien die tot nu niet recycleerbaar waren. Om deze evolutie een stap voor te zijn, voert Carrefour
nu al de aangepaste verpakkingen in. De nieuwe blauwe zakken zullen geleidelijk worden ingevoerd in alle Belgische gemeenten. Jouw gemeentebestuur heeft alle info over wanneer dat bij jou het geval zal zijn.

Les actualités Carrefour

Al het nieuws van Carrefour