De Stichting Carrefour, een dagelijks engagement | Carrefour

Er is een fout opgetreden

Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Je tijdstip

De Stichting Carrefour, een dagelijks engagement

Carrefour Foundation, een dagelijks engagement

 

Samen met de ondersteunde verenigingen, zet de Carrefour Foundation zich in voor haar missie van algemeen belang, zowel op Belgisch als internationaal niveau.

Carrefour Foundation engageert zich in haar strijd tegen uitsluiting en armoede door op twee vlakken te helpen: solidaire voedselverdeling en humanitaire noodhulp. In 2016 heeft de Carrefour Foundation 97 projecten ondersteund in 16 landen, allemaal gedragen door partnerverenigingen.

Stichting Carrefour

Solidaire voedselverdeling

Sinds 2000 neemt de Stichting Carrefour voedsel als uitgangspunt voor alle verschillende acties ten voordele van kwetsbare mensen, mensen in moeilijkheden en dat over de hele wereld.

Carrefour Foundation helpt door campagnes te organiseren en te coördineren omessentiële producten binnen te halen en in te zamelen. Ze neemt deel aan de ontwikkeling en de werking van solidaire kruidenierswinkels. De laatste editie van de Solidariteitsklik is hiervan een geslaagd en succesvol voorbeeld.

Carrefour Foundation ondersteunt ook voedselbedelingsprojecten via voedselbanken, waardoor lokale verenigingen zich beter kunnen uitrusten om de behoeftigen te helpen: aankoop van koelkamers, voertuigen, transpaletten, enz.

Ze ondersteunt ook innoverende landbouwprojecten en promoot de opleiding van mensen die moeilijk aan werk geraken.Tenslotte promoot de Carrefour Foundation gezonde en evenwichtige voeding door middel van voedingsprogramma’s bij behoeftigen over de hele wereld.

Stichting Carrefour

Stichting Carrefour

Noodhulp

Noodhulp is een andere belangrijke pijler van de Carrefour Foundation. In geval van een natuurlijke of industriële ramp in een land waar Carrefour gevestigd is, geeft de ze humanitaire, materiële, financiële en logistieke hulp aan mensen in nood. Carrefour Foundation helpt door de knowhow en de expertise van de groep Carrefour ter beschikking te stellen om de humanitaire hulp zo efficiënt mogelijk ter plaatse te krijgen. Deze hulp is onmiddellijk en solidair: Carrefour Foundation, Carrefour Italië en Caritas zijn op 24 augustus 2016 ter hulp gesneld van de slachtoffers van de aardbeving met een kracht van 6,2 in Centraal-Italië door 92.000 euro te schenken om drinkwater, conserven en hygiënische producten ter plaatse te krijgen.

 

Steun aan projecten

Carrefour Foundation steunt lokale verenigingen zonder winstoogmerk. Ze geeft financiële steun aan structuren die werden geselecteerd om de kwaliteit en langetermijnwerking van hun acties en begeleidt hun ontwikkeling om hun project te consolideren. In 2017 kreeg de vzw Spullenhulp € 51 000 om hen logistiek te versterken en de onverkochte voedseloverschotten uit de Carrefourwinkels van Brussel en omgeving. De sociale kruidenier van Vlaams-Brabant die zich onlangs heeft gevestigd in Hal 5 in Kessel-Lo kreeg € 36 800. Een stevig duwtje in de rug van deze vereniging waardoor mensen die het moeilijk hebben hun boodschappen kunnen doen aan verlaagde prijzen