Aardappelen van Kwaliteitsketen Carrefour | Carrefour

Er is een fout opgetreden

Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Je tijdstip

Aardappelen van Kwaliteitsketen Carrefour

Smaakvolle en authentieke aardappelen

C’est dans la magnifique région de la Hesbaye, terre fertile d’excellence, qu'une coopérative réunissant 15 producteurs cultive différentes variétés de pommes de terre au goût si particulier, certifiées Filière Qualité Carrefour.

In het prachtige, landelijke en vruchtbare Haspengouw telen 15 verschillende producenten onder de vorm van een coöperatie verschillende en unieke aardappelvariëteiten met het label Kwaliteitsketen Carrefour.

De coöperatie werkt, samen met het inpakbedrijf Warnez volgens het principe van de verticale keten. Het proces start met de aanplanting van het pootgoed, gevolgd door de verschillende groeistadia en eindigt met de verpakking in Tielt. 

Niets wordt overgelaten aan toeval

Het pootgoed wordt in april-mei geplant op de velden van de coöperatieleden. De planten groeien tussen de 90 en 125 dagen lang. Tijdens deze groeifase worden verschillende testen uitgevoerd om de evolutie van de aardappelgrootte op te volgen. 

De oogst vindt plaats van 15 augustus tot 15 oktober. In deze periode rijden bijna elke dag vier tot zeven kiepwagens van 5 u 's morgens tot 22 u 's avonds rond om de aardappelen te oogsten en naar de opslagruimte te brengen. De net gerooide aardappelen worden gelost in de opslagplaats van de coöperatie waar ze in twee fasen worden gewassen en gesorteerd. Daarna worden ze opgeslagen in enorme kisten in de koelruimtes, op een temperatuur die wordt aangepast aan elk aardappelras.

Aardappelen van Kwaliteitsketen Carrefour

Vakkundig verpakt

De aardappelen worden daarna met vrachtwagens van de coöperatie naar het familiebedrijf Warnez in het West-Vlaamse Tielt getransporteerd. Van elke vrachtwagen wordt een staal van 15 kg genomen dat zorgvuldig wordt geanalyseerd in het labo van de onderneming. Als het staal aan alle verwachting voldoet, worden de aardappelen gelost, gewassen en gesorteerd volgens grootte en kwaliteit. Deze procedure verloopt automatisch door middel van camera's die de aardappelen "inlezen", zoals dat heet in het jargon. De aardappelen die niet voldoen, worden niet weggegooid maar gerecupereerd als veevoeder. Zo gaat er niets verloren! Enkel de beste exemplaren worden ingepakt en verdienen het Kwaliteitsketen Carrefour label. 

Hoe thuis aardappelen bewaren

Het is erg belangrijk om thuis je aardappelen in het donker te bewaren, anders worden ze groen en moet je ze weggooien. Je bewaart ze op een temperatuur tussen 4 en 10°C. Voor frietaardappelen moet de temperatuur zelfs altijd boven de 8°C liggen, zodat de aardappelen geen suikers zouden aanmaken: dat geeft bruine frieten. Verschijnen er desondanks toch scheuten, haal ze dan zorgvuldig weg. Hoe langer de scheuten, hoe meer de aardappelen aan smaak en voedingswaarde verliezen.

Expertisé et emballé

Les pommes de terre cultivées par la coopérative sont ensuite acheminées par camion jusqu’à l'entreprise familiale Warnez située à Tielt en Flandre Occidentale. Sur chaque camion, on prélève un échantillon de 15 kg qui sera soigneusement analysé dans les laboratoires de l’entreprise. Si l’échantillon répond aux attentes, les pommes de terre sont déchargées, lavées et triées selon leur taille mais aussi leur qualité. Cette procédure est effectuée automatiquement par des caméras qui “lisent” littéralement les pommes de terre. Celles qui ne sont pas conformes ne sont pas jetées mais récupérées comme aliments pour animaux. Ainsi, rien ne se perd! Seules les meilleures seront emballées pour approvisionner la Filière Qualité Carrefour.

Aardappelen van Kwaliteitsketen Carrefour

Les 5 critères Fiière Qualité Carrefour

 1. Des pommes de terre d'origine 100% belge. 
 2. Une culture sur les meilleures terres belges, sélectionnées selon un cahier des charges "Origine et qualité". 
 3. Des variétés de pommes de terre sélectionnées pour leur goût et leur couleur de cuisson qui offrent une qualité constante.
 4. Une culture traitée exclusivement avec des produits adéquats, qui sont les moins nocifs pour l'environnement.
 5. Une traçabilité garantie par un code qui permet de remonter jusqu’à la parcelle et des contrôles stricts lors de chaque phase de la production. 

Des partenariats 100% belges

Carrefour travaille également avec d’autres fournisseurs belges comme Pomuni. Cette entreprise familiale cultive la pomme de terre depuis 1927. Fournisseur de pommes de terre pour Carrefour depuis 40 ans, l'entreprise cultive également depuis 15 ans des pommes de terre Filière Qualité Carrefour. Des pommes de terre 100 % belges de qualité supérieure au goût inimitable. 

De 5 criteria Kwaliteitsketen Carrefour

 1. Aardappelen van 100% Belgische origine.
 2. Gekweekt op de beste Belgische bodems, geselecteerd volgens het lastenboek "Origine en kwaliteit". 
 3. Aardappelvariëteiten geselecteerd om hun smaak en bakkleur, die een constante kwaliteit leveren.
 4. Een kweekproces met aangepaste producten, die het milieu zo weinig mogelijk schade toebrengen.
 5. Een gegarandeerde opspoorbaarheid met een code die terugvoert tot het perceel en strenge controles bij elke productiefase. 

100% Belgische partnerschappen 

Carrefour werkt ook met andere Belgische leveranciers samen, zoals Pomuni. Dit familiebedrijf teelt aardappelen sinds 1927. De onderneming levert al 40 jaar aardappelen aan Carrefour en teelt intussen ook zo'n 15 jaar Kwaliteitsketen Carrefour aardappelen. 100% Belgische aardappelen van uitzonderlijke kwaliteit met onevenaarbare smaak.

Aardappelen van Kwaliteitsketen Carrefour

4 Kwaliteitsketen Carrefour variëteiten, voor elk wat wils

Van links naar rechts:

 1. De bloemige aardappelen in blauwe verpakking: zijn aardappelen met zachte en bloemige textuur. Ideaal voor smeuïge puree of heerlijke stoofpotjes, ...
 2. De Nicola aardappelen in rode verpakking: zijn vastkokend en staan bekend om hun uitgesproken smaak en veelzijdigheid: heerlijk om te gratineren, om te bakken, om in een salade te verwerken, ... Ze zijn enorm geliefd door de tester van het Nieuwsblad die de aardappelen een mooi punt van 7,5/10 heeft gegeven.
 3. De vrij vastkokende aardappelen in groene verpakking lenen zich tot heel wat bereidingen, zoals een gratinschotel, een wokgerecht, een ovenschotel, aardappelen in de schil, ...
 4. De frietaardappelen in gele verpakking: zijn aardappelen 'speciaal friet' voor knapperige en gouden frietjes.

4 variétés Filière Qualité Carrefour pour réveiller votre créativité

De gauche à droite :

 1. Les pommes de terre farineuses en emballage bleu sont des pommes de terre à la chair tendre et farineuse. Pour des purées fondantes, des pot-au-feu délicieux...
 2. Les pommes de terre Nicola en emballage rouge ont une chair ferme et sont connues pour leur goût marqué et la facilité avec laquelle elles se prêtent à toutes les préparations: gratins, rissolades, salades... Elles ont d'ailleurs été appréciées du testeur Het Nieuwsblad qui leur a attribué la note de 7,5/10 !
 3. Les pommes de terre assez fermes en emballage vert sont adaptées à de multiples préparations comme les gratins, les woks, les plats au four, la préparation en chemise...
 4. Les pommes de terre à frites en emballage jaune sont des pommes de terre spéciales frites, pour des frites croustillantes et dorées à souhait.
Aardappelen - Kwaliteitsketen Carrefour

Aardappelen - Kwaliteitsketen Carrefour

Comment conserver vos patates ?

Chez vous, il est absolument nécessaire de garder les pommes de terre à l’abri de la lumière, sinon, elles verdissent et doivent être jetées. La température de l’entreposage doit être comprise entre 4 et 10 °C et toujours au-dessus de 8 °C pour les pommes de terre frites, et ce afin d'éviter la création de sucres, qui donnent des frites brunes. Si malgré cela, des germes apparaissent, extirpez-les avec soin. Plus les germes sont longs, plus les pommes de terre ont perdu de leurs qualités culinaires et nutritives.