Gebruiksvoorwaarden Carrefour Fast Delivery

1. DEFINITIES

De begrippen met hoofdletters die in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt worden, hebben de volgende betekenis:

"Applicatie" betekent de mobiele applicatie "Carrefour Fast Delivery" beschikbaar op Google Play en in de App Store via dewelke de Klant één of meerdere Producten die worden weergegeven in de Marktplaats van de Applicatie kan bestellen en bij een Partner aankopen. Deze Producten zullen vervolgens worden geleverd aan de Klant, onder de voorwaarden neergeschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

"Klant" betekent een fysieke persoon die, via de Applicatie, één of meerdere Producten bij een Partner bestelt en aankoopt en vervolgens laat leveren door Carrefour Fast Delivery.

"Gebruiksvoorwaarden" betekent de algemene voorwaarden waartegen Carrefour Fast Delivery haar Diensten aanbiedt aan de Klant, zoals opgenomen in dit document en van tijd tot tijd gewijzigd. "Marktplaats" betekent de digitale ruimte op de Applicatie die door Carrefour Fast Delivery aan haar Partners ter beschikking wordt gesteld, en waarop deze Partners hun Producten te koop kunnen aanbieden aan de Klant.

"Partner" betekent elke onderneming die productverkoopactiviteiten ontwikkelt in eigen fysieke verkoopruimte(n) en die Producten te koop aanbiedt aan Klanten in de Marktplaats van de Applicatie. "Product" of "Producten" betekent één of meerdere producten, "food" of "non-food", voor verkoop aangeboden door een Partner in zijn fysieke verkoopruimte(n), zoals opgelijst in de Marketplace van de Applicatie en die via de Marktplaats door de Klant kunnen worden besteld en aangekocht van de Partner, en na aanvaarding door Carrefour Fast Delivery worden geleverd op het afleveradres opgegeven door de Klant.

"Dienst" of "Diensten" betekent de diensten die namens de Partners door Carrefour Fast Delivery aan de Klant worden aangeboden en door Carrefour Fast Delivery worden uitgevoerd, namelijk het opnemen van de bestelling van Producten van de Klant via de Applicatie, de bevestiging dat Carrefour Fast Delivery of een onderaannemer beschikbaar is om de door de betrokken Partner voorbereide bestelling van Producten op te halen in de fysieke verkoopruimte van deze laatste,. het verzoek van Carrefour Fast Delivery aan de Klant om de bestelling te bevestigen, de incasso van de betaling van de bestelling door Carrefour Fast Delivery in naam en voor rekening van de betrokken Partner, en het vervoer van de bestelling van de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner naar het afleveradres dat door de Klant werd opgegeven. De Diensten omvatten eveneens, indien van toepassing, real-time contact met de Klant en het per e-mail verzenden van een factuur naar de Klant zodra de bestelling werd afgerond.

"Carrefour Fast Delivery" betekent NV SHIPTO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de zetel zich bevindt te Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0696.990.332. U kunt contact opnemen met SHIPTO ofwel per e-mail via e-mail adres [email protected] of via het telefoonnummer 0465/499.949.

2. TOEPASSINGSGEBIED

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, verrichtingen, informatie en gegevens die Carrefour Fast Delivery aanbiedt aan de Klant en de Producten die door de Partners aan de Klant worden aangeboden via de Marktplaats.
 2. Door gebruik te maken van de Applicatie en/of daarin een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant expliciet en integraal deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en plichten die daarin worden vermeld.
 3. De door Carrefour Fast Delivery aangeboden Diensten zijn beperkt tot het Belgische grondgebied.
 4. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, maar zal de Klant daarvan tijdig op de hoogte brengen. De rechtsverhouding tussen Carrefour Fast Delivery en de Klant zal worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het tijdstip van bevestiging van de bestelling door de Klant in de Applicatie.
 5. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Carrefour Fast Delivery moet de Klant minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de Klant jonger dan 18 jaar oud is, dient hij over de toestemming van zijn ouders of voogd te beschikken, vooraleer hij gebruik mag maken van de Diensten van Carrefour Fast Delivery. Carrefour Fast Delivery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Applicatie door personen jonger dan 18 jaar oud die niet over de toestemming van hun ouders of voogd beschikken.
 6. Door zijn bestelling te bevestigen, bevestigt de Klant dat hij akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden van Carrefour Fast Delivery, evenals met de algemene voorwaarden van de betrokken Partner op de Marktplaats waarbij de Klant de Producten bestelt en aankoopt. Alvorens de Klant zijn bestelling kan bevestigen, wordt hij uitgenodigd om kennis te nemen van de geldende Gebruiksvoorwaarden van Carrefour Fast Delivery en deze te aanvaarden, evenals de algemene voorwaarden van de Partner, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Het plaatsen van een bestelling op de Applicatie impliceert de kennisname en aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en van de voorwaarden van de betrokken Partner(s).

3. BESCHIKBARE DIENSTEN

 1. Door middel van de Diensten die Carrefour Fast Delivery via de Applicatie aanbiedt, kan de Klant één of meerdere Producten, beschikbaar via de Applicatie, bestellen en aankopen bij één of meerdere Partners, waarna Carrefour Fast Delivery de bestelde Producten zal leveren op het afleveradres dat de Klant bij zijn bestelling via de Applicatie heeft opgegeven, binnen het gebied in België waarbinnen Carrefour Fast Delivery actief is.
 2. Om ervoor te zorgen dat de bestelde Producten zo snel als mogelijk bij de Klant kunnen worden afgeleverd, heeft elke Partner een bepaald leveringsgebied in relatie tot het afleveradres dat door de Klant wordt opgegeven in de Applicatie, waarbinnen Carrefour Fast Delivery de bestelde Producten aflevert. De beschikbaarheid van de Producten op de Marktplaats van de Applicatie is afhankelijk van de openingstijden van de fysieke verkoopruimte(n) van de Partner, het assortiment dat de betrokken Partner aanbiedt op de Marktplaats van de Applicatie en de handelsgewoonten van de betrokken Partner.

4. AANKOOP VAN PRODUCTEN

Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en de Diensten van Carrefour Fast Delivery, dient de Klant een account aan te maken, waarin hij de voor de verlening van de Diensten relevante gegevens dient in te vullen (naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, facturatie- en afleveradres, taal, e-mailadres etc.). Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens is te vinden in het privacybeleid in de Carrefour Fast Delivery-app.

Bij het openen van de Applicatie, wordt de Klant gevraagd om hetzij de Applicatie toegang te verlenen tot de locatievoorzieningen van het toestel waarop hij de Applicatie gebruikt, opdat het afleveradres d.m.v. geolocalisatie kan worden vastgesteld, hetzij handmatig het afleveradres in te voeren waarop de Klant de bestelde Producten wenst te ontvangen. Op basis van het door de Klant opgegeven afleveradres zal de Applicatie de Klant in kennis stellen van de Partners waarvoor de Diensten beschikbaar zijn, en de bestelde Producten aldus door Carrefour Fast Delivery kunnen worden geleverd op het opgegeven afleveradres. Zodra de Klant de Partner waarvan hij één of meerdere Producten wenst te bestellen, aan te kopen en te laten leveren door Carrefour Fast Delivery, heeft aangegeven in de Applicatie, worden de Producten die deze Partner aanbiedt op de Marktplaats van de Applicatie weergegeven, en kan de Klant een bestelling plaatsen.

Nadat de klant de gewenste producten heeft geselecteerd in de applicatie en heeft aangegeven dat zijn bestelling is voltooid, wordt er een overzicht van de geselecteerde producten, hun geschatte prijs en de totale bestelkosten (inclusief verzending) weergegeven. De betaling zal online plaatsvinden (via de volgende betaalmethoden: Bancontact, Maestro, Payconiq).

Indien de klant online betaalt: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. Na afronding van het bestelproces in de Applicatie zal Carrefour Fast Delivery in real-time contact opnemen met de Klant, hetzij per telefoon, hetzij via de live chatfunctie van de Applicatie, en de Klant verzoeken om de voorbereide bestelling en het bedrag daarvan te bevestigen. Door het aanvaarden van de samenvatting van de bestelling in de Applicatie, zal het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering in aanmerking worden genomen.

De klant wordt uitgenodigd om zijn betalingsgegevens in te voeren en te bevestigen op het beveiligde betalingsplatform van onze partner. Nadat de bestelprocedure is voltooid in de applicatie, stuurt Carrefour Fast Delivery een betalingsverzoek via de applicatie naar de klant, waarin het bedrag van de voorbereide bestelling wordt vermeld, namelijk het totale bedrag op de kassabon. Deze kassabon wordt bij de levering verstrekt. Het bedrag op de kassabon waarvoor de klant een betalingsverzoek via de applicatie ontvangt, kan verschillen van het totale bedrag dat wordt weergegeven tijdens het bestellen. Het totale bedrag dat tijdens het bestellen wordt weergegeven, is namelijk een schatting. De uiteindelijke prijs kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de werkelijk toegepaste prijs in de winkel van de partner. Indien de klant het uiteindelijke totaalbedrag weigert te betalen, kan hij de bestelling annuleren vóór de levering.

 1. Wanneer de Klant een bestelling plaatst, handelt hij in eigen naam en voor eigen rekening.
 2. De Producten blijven eigendom van het betrokken Partner tot de Klant het volledige bedrag heeft betaald.
 3. De Klant aanvaardt dat en machtigt Carrefour Fast Delivery uitdrukkelijk om de Diensten, te delegeren, uit te besteden, of op welke andere wijze dan ook toe te vertrouwen aan een derde partij naar keuze van Carrefour Fast Delivery.
 4. De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling rechtstreeks in de applicatie te annuleren. Zodra de bestelling van de klant is bevestigd en bevestigd in de applicatie, kan deze in principe niet meer worden geannuleerd of gewijzigd door de klant. Als de klant zijn bestelling wil wijzigen of aanvullen nadat deze is bevestigd, kan dit alleen door contact op te nemen met Carrefour Fast Delivery via telefoon op 0465 49 99 49, via e-mail op [email protected], of via de beschikbare livechat in de applicatie. Indien mogelijk, op voorwaarde dat Carrefour Fast Delivery op tijd wordt gecontacteerd, zal Carrefour Fast Delivery proberen te voldoen aan het verzoek van de klant en, zonder enige garantie op succes, de bestelling aanpassen. Als uitzondering op het bovenstaande, in geval van vertraging, onbeschikbaarheid van de bestelde producten of overmatige bestelling waarbij de verwachte levertijd niet kan worden gehaald, zal Carrefour Fast Delivery, indien mogelijk, rechtstreeks contact opnemen met de klant via telefoon of via de livechat in de applicatie om de klant de mogelijkheid te geven om de bestelling geheel of gedeeltelijk kosteloos te wijzigen of te annuleren vóór de levering. Carrefour Fast Delivery kan ook alternatieve producten voorstellen voor de niet-beschikbare producten in de geselecteerde winkel van de partner. Het doel van Carrefour Fast Delivery is om, indien mogelijk en rekening houdend met de omstandigheden, zonder garantie op succes, alle door de klant bestelde producten te leveren. Carrefour Fast Delivery is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en/of het niet leveren van de bestelling van de klant als deze vertragingen te wijten zijn aan weigering van de betaler van de betaling.
 5. Aanbiedingen en prijzen van Producten op de Applicatie zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn, onder de voorwaarden die in de Applicatie en door de betrokken Partner worden vermeld.
 6. De op de Applicatie getoonde prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, toeslagen en kosten (inclusief BTW, Recupel, leveringskosten, kosten gerelateerd aan leeggoed, vergoedingen, etc.). Om de Dienst mogelijk te maken,kunnen de prijzen die een Partner hanteert voor Producten in de Marktplaats hoger liggen dan de prijzen die diezelfde Partner hanteert voor diezelfde Producten in zijn fysieke verkoopruimte(n). Carrefour Fast Delivery en haar Partners behouden zich het recht voor om promoties en prijsverminderingen die worden aangeboden voor Producten in de fysieke verkoopruimten van de Partners niet aan te bieden voor diezelfde Producten in de Marktplaats van de Applicatie.
 7. Carrefour Fast Delivery neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct worden weergegeven in het systeem. De applicatie bevat echter een groot aantal producten en het is niet uitgesloten dat, ondanks de redelijke inspanningen van Carrefour Fast Delivery, sommige producten in de applicatie op de marktplaats een onjuiste of onduidelijke prijs hebben. De uiteindelijke geldende prijs zal die zijn die door de partner wordt toegepast bij het samenstellen van de bestelling en die op de kassabon zal worden vermeld.
 8. De Klant erkent en aanvaardt dat Carrefour Fast Delivery de prijzen van Partners, die eenzijdig door de Partners zijn vastgesteld, niet beïnvloedt.
 9. De Applicatie bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de Producten die door de Partners worden aangeboden op de Marktplaats. Deze beschrijving is in beginsel gedetailleerd genoeg om de Klant in staat te stellen de aangebonden Producten correct te evalueren. Indien bij de presentatie van de Producten op de Marktplaats gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, dan werden deze verstrekt door de Partners en bieden zij in beginsel, een waarheidsgetrouwe voorstelling van de aangeboden Producten. Zij worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend voor Carrefour Fast Delivery of haar Partners. Hoewel Carrefour Fast Delivery de Producten op de Marktplaats zo zorgvuldig en correct als mogelijk tracht te presenteren, kan zij niet garanderen dat de weergave van een Product in de Marktplaats exact overeenkomt met het bestelde Product. De afbeeldingen van Producten op de Marktplaats kunnen kleine verschillen vertonen met werkelijke Producten. De afbeeldingen zijn daarom louter indicatief en kunnen items bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel Carrefour Fast Delivery de aangeboden Producten zo accuraat mogelijk tracht te presenteren in de Marktplaats, kunnen de in de Applicatie getoonde maten en gewichten, inhoud, en afmetingen binnen redelijke marge afwijken van deze van de werkelijke Producten. Deze verschillen kunnen dienovereenkomstig de prijzen van de Producten doen variëren.
 10. Carrefour Fast Delivery en haar Partners behouden zich het recht voor om een licht gewijzigde hoeveelheid voor te stellen voor Producten die vers zijn en/of waarvan de prijs wordt bepaald op basis van hun gewicht. Deze wijzigingen van de hoeveelheden kunnen dienovereenkomstig leiden tot een afwijkende prijs.
 11. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de informatie met betrekking tot elk Product te waarborgen. Desondanks worden voedingsproducten voortdurend aangepast, zodat ingrediënten, voedingswaarden, voedingsgewoonten en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen wordt de Klant aangeraden om telkens de verpakking en het etiket van het Product te lezen en zich niet alleen te baseren op de informatie over het Product uit de Marktplaats.
 12. Carrefour Fast Delivery en haar Partners kunnen promotionele acties voeren via kortingsbonnen, promotiecodes of sponsoracties. De geldigheidsvoorwaarden van deze promotionele acties worden gespecificeerd in de aankondigingen daarvan door Carrefour Fast Delivery en/of haar Partners.
 13. ZIn het geval dat de Klant opteert voor een betaling op het moment van de levering, wordt het aankoopbedrag dat op het kassaticket vermeld staat, door Carrefour Fast Delivery ingevoerd in de Applicatie, waarna de Klant daarvan kennis kan nemen in de Applicatie.
 14. Voor vragen over Producten van één van onze andere Partners kan de Klant steeds rechtstreeks contact opnemen met de betrokken Partner. In geval dat het betrokken Partner Carrefour Belgium is, en in geval van vragen over Producten van het merk Carrefour, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst van Carrefour op het telefoonnummer 0800/9.10.11, of met de fabrikant indien het gaat om Producten van een nationaal merkproduct.
 15. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te bevestigen, in geval van niet-betaling van een eerdere bestelling door de betrokken Klant, problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, te voorziene problemen met betrekking tot de levering van een Product of een procedure die werd opgestart om één of meerdere bestelde Producten terug te roepen.
 16. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om in geval van bestellingen van aanzienlijke grootte contact op te nemen met de Klant om de echtheid van de bestelling te verifiëren, alsook om bestellingen van beduidend grote hoeveelheden te weigeren.
 17. EIn geval van misbruik van de Applicatie of herhaalde weigeringen van de Klant om een bestelling in ontvangst te nemen, behoudt Carrefour Fast Delivery zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen om haar belangen te beschermen en om vergoed te worden voor de eventueel geleden schade.

5. LEVERING EN BETALING VAN PRODUCTEN

 1. Leveringen vinden plaats in België op het afleveradres dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren voordat hij de bestelling bevestigt. De Klant blijft aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie die hij aan Carrefour Fast Delivery heeft verstrekt.
 2. Carrefour Fast Delivery tracht om de bestelde Producten bij de Klant te leveren binnen 90 minuten nadat de bestelling door Carrefour Fast Delivery werd bevestigd in de Applicatie.
 3. Carrefour Fast Delivery kan echter niet garanderen dat elke geplaatste bestelling door haar zal worden aanvaard en bevestigd. De aanvaarding van een geplaatste bestelling hangt af van de beschikbaarheid van een Carrefour Fast Delivery-medewerker of van een onderaannemer voor het transport/de levering van de bestelde Producten. Carrefour Fast Delivery kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvaarden van een bestelling.
 4. Wanneer Carrefour Fast Delivery een aanvaarde bestelling niet tijdig zal kunnen leveren, tracht zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, per telefoon of via de live chatfunctie in de Applicatie, en ten laatste vóór de geplande leveringstijd. Indien Carrefour Fast Delivery er niet in slaagt om de Klant tijdig te informeren over de vertraging, zal deze het recht hebben om zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 5. Leveringen vinden plaats in functie van de openingsuren van de verkoopruimten van de Partners en de beschikbaarheid van de Producten.
 6. Bestellingen worden slechts aanvaard en uitgevoerd indien de totale prijs van de bestelde Producten gezamenlijk een bepaald minimumbedrag overtreft. Dit minimumbedrag kan variëren. Er kan ook geleverd worden voor de middaglunch vanaf een minimumbestelling. . De door Carrefour Fast Delivery aangegeven minimumbedragen voor een bestelling kunnen naar eigen goeddunken van Carrefour Fast Delivery worden verlaagd of verhoogd. In elk geval zal Carrefour Fast Delivery de totale kostprijs van de Diensten aan de Klant communiceren vooraleer aan de Klant gevraagd wordt om zijn bestelling te bevestigen.
 7. De Klant aanvaardt dat zijn betaling van de Diensten tevens de bevestiging door hem inhoudt dat Carrefour Fast Delivery hem naar behoren heeft gerapporteerd over de uitvoering van de Diensten, en dat zij hem een correcte en nauwkeurige afrekening daarvan heeft voorgelegd.
 8. De bestelling wordt geleverd op risico van de Klant, die verantwoordelijk blijft voor het verlies van de goederen tijdens het transport, behoudens in geval van opzet en/of grove fout in hoofde van Carrefour Fast Delivery of (één van) haar medewerkers of onderaannemers.
 9. Om jongeren te beschermen tegen alcoholmisbruik verbiedt de federale wetgeving om alcoholische dranken (<0,5% vol.) te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar oud en om gedistilleerde dranken (<22% vol.) te verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om bij de levering van de bestelde Producten de leeftijd van de Klant te verifiëren en om de levering van de Producten te weigeren indien de Klant niet voldoet aan deze voorwaarden met betrekking tot de minimumleeftijden. Carrefour Fast Delivery is in zulk geval gerechtigd om de betaling van de betrokken Producten te bekomen van de Klanten.
 10. In geval van bestelling en aankoop van een (meerdere) Product(en) bij de Partner Carrefour Belgium of één van haar franchisenemers, kan de Klant zijn/haar Carrefour Bonus Card gebruiken op de Applicatie waardoor de Klant kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. De Klant kan zijn/haar Carrefour Bonus Card desgewenst registreren in zijn/haar My Carrefour-account. Voor meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma, klik hier (https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card).
 11. De Klant ontvangt een e-mail met bevestiging van de bestelling.Carrefour Fast Delivery bewaart een digitale kopie van alle kassatickets en facturen en kan deze op aanvraag van de Klant aan hem overmaken.
 12. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om de aflevering van de door de Klant bestelde Producten te weigeren indien de Klant deze niet uiterlijk voorafgaand aan de aflevering daarvan heeft betaald, onverminderd het recht van Carrefour Fast Delivery om schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.
 13. Indien de Klant niet aanwezig is op het door hem opgegeven afleveradres op het moment van levering van de Producten door Carrefour Fast Delivery, zal Carrefour Fast Delivery bij gebrek aan persoon die de bestelling in naam en voor rekening van de Klant kan ontvangen, trachten om de Klant opnieuw te lokaliseren zodat de bestelling aan de Klant kan worden afgeleverd. Om de Klant te lokaliseren, indien deze zich niet op het adres bevindt dat werd opgegeven bij de bestelling van de Producten, kan de Carrefour Fast Delivery-medewerker rechtstreeks contact opnemen met de Klant per telefoon of via de live chatfunctie van de Applicatie. De Klant verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk aan Carrefour Fast Delivery het adres op te geven waar hij zich bevindt, zodat de levering alsnog kan plaatsvinden in de best mogelijke omstandigheden. In geval van een plotselinge wijziging van het afleveradres of indien Carrefour Fast Delivery zich naar verschillende adressen moet begeven om de bestelde Producten aan de Klant te kunnen afleveren, zullen de bijkomende kosten die voortvloeien uit de wijziging van de levering ten laste zijn van de Klant. Carrefour Fast Delivery behoudt zich daarenboven in zulk geval het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade. Als de Klant niet kan worden gevonden en bijgevolg wordt de levering van de bestelde Producten onmogelijk gemaakt, dan wordt de bestelling teruggestuurd naar de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner, onverminderd de betalingsverplichting van de Klant voor zijn bestelling en alle gemaakte kosten. Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om deze kosten met inbegrip van interesten aan de wettelijke interestvoet, te vorderen van de Klant. Indien de gewijzigde leveringsplaats zich buiten het leveringsgebied van de betrokken Partner bevindt, zal de levering geacht worden onmogelijk te zijn gemaakt door de Klant.

6. GARANTIE

De Partners garanderen dat de Producten die de Klant ontvangt overeenkomen met de bestelde Producten en voldoen aan de normale verwachtingen die Klant redelijkerwijze kan hebben van het betrokken Product, rekening houdend met de specificaties van dit Product. De Partners garanderen tevens dat de Producten voldoen aan alle bestaande wettelijke en reglementaire vereisten op het moment van bestelling via de Marktplaats.

De Klant geniet van de wettelijke garantie op de Producten die hij bestelt via de Marktplaats. Deze garantie wordt geboden door de betrokken Partner(s).

De wettelijke garantie is niet van toepassing:

 • Op bederfelijke Producten;
 • Als de defecten te wijten zijn aan normale slijtage van het Product;
 • Als de defecten worden veroorzaakt door externe oorzaken;
 • In geval van indirecte en onvoorzienbare schade, indien veroorzaakt door een niet-conform Product;
 • Voor gebreken die worden veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsinstructies van de fabrikant of vanwege wijzigingen die zijn aangebracht in strijd met de instructies van de fabrikant;
 • Voor gebreken die worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van het Product (zoals abnormale slijtage als gevolg van onjuist gebruik).

Om beroep te doen op de wettelijke garantie, moet de Klant de gebreken aan het betrokken Product binnen een termijn van twee maanden nadat hij deze heeft opgemerkt, of had moeten opmerken, melden aan de Carrefour Fast Delivery-klantendienst of de rechtstreeks betrokkene. De Klant moet het defecte Product vervolgens binnen deze termijn van twee maanden terugbrengen naar de fysieke verkoopruimte van de Partner waarvan het Product werd aangekocht.

Carrefour Fast Delivery en/of de betrokken Partner(s) zijn niet aansprakelijk jegens de Klant indien:

 • er zich bij de levering van de bestelde Producten problemen voordien die niet te wijten zijn aan Carrefour Fast Delivery en/of de betrokken Partner(s);
 • de Klant de Producten niet heeft gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden gemaakt;
 • het Product in kwestie werd aangepast, gewijzigd of gerepareerd, buiten de controle en/of zonder de goedkeuring van de betrokken Partner;
 • het Product in kwestie opzettelijk werd beschadigd door de Klant, dan wel door diens nalatigheid;
 • het Product gebreken vertoont die te wijten zijn aan normale slijtage.

Naast de wettelijke garantieregeling (zie hierboven), kunnen sommige Producten die via de Applicatie werden besteld, genieten van een (bijkomende) garantie van de fabrikant, waarvan de omvang en duur kan variëren, afhankelijk van het type Product en het merk. Deze fabrieksgarantie wordt niet door Carrefour Fast Delivery verstrekt maar rechtstreeks door de fabrikant.

De Klant wordt verzocht om de gebruiksinstructies die met het Product werden meegeleverd aandachtig door te lezen, evenals de exacte voorwaarden van de eventuele fabrieksgaranties. De garanties worden bij het Product geleverd en de specifieke (fabrieks)garantieregelingen kunnen in de meeste gevallen op de website van de fabrikant worden geraadpleegd. Om te kunnen genieten van de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant verleent, dient de Klant rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of met Carrefour Fast Delivery.

Carrefour Fast Delivery kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de fabrikant van een Product weigert om de eventuele fabrieksgarantieregeling toe te passen wanneer deze buiten het toepassingsgebied van de wettelijke garantie valt.

Voor elke aankoop van Producten of diensten, beschikt de Klant over het recht zijn/haar bestelling terug te brengen binnen de 14 kalenderdagen na levering van zijn/haar bestelling, d.w.z. op het moment dat het Product geleverd is aan het adres waar de Klant gekozen heeft om geleverd te worden. Tijdens die termijn mag de Klant zijn/haar bestelling kosteloos en zonder opgave van reden terugbrengen nadat Carrefour Fast Delivery te hebben gecontacteerd via het volgende e-mail adres: [email protected]. De volledige aankoopprijs wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.

De terugbetaling kan evenwel worden uitgesteld tot de goederen werden teruggebracht. Carrefour Fast Delivery raadt de Klant aan om de goederen en de verpakking tijdens de herroepingstermijn met zorg te behandelen en de goederen niet uit te pakken of te gebruiken tenzij dit nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant de goederen al dan niet wilt behouden. Indien de Klant zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, verzoekt Carrefour Fast Delivery de Klant de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te brengen, vergezeld van alle meegeleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in de originele verpakking en staat, voorzien van alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze onderstaande instructies).

De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit handelingen die niet noodzakelijk waren voor het bepalen van de aard, de kenmerken en de werking van de Producten.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan je je herroepingsrecht niet uitoefenen in volgende gevallen:

 • voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
 • de levering van goederen en de verstrekking van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die je binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn aan andere Producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de verkoopsovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de klant erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de overeenkomst volledig werd uitgevoerd door de onderneming;
 • de levering van een krant, een tijdschrift of een magazine, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, mits de klant ook erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de klant werd verbroken (deze uitzondering omvat meer bepaald: Producten voor hygiëne, schoonheid en gezondheid, onderkleding, lingerie, badpakken, voedingsproducten of Producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen);
 • de dienstenovereenkomsten voor weddenschappen en loterijen;
 • enz.
 • Zijn daarom ook uitgesloten: voedingsproducten waarvan de verpakking werd geopend of Producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Carrefour Fast Delivery aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Klant veroorzaakt door het gebruik van de Applicatie. Noch Carrefour Fast Delivery, haar dochterondernemingen of haar moedermaatschappij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de Diensten op de Applicatie. De Applicatie kan hypertextkoppelingen bevatten naar andere websites waarover Carrefour Fast Delivery geen controle heeft, technische noch inhoudelijke. Carrefour Fast Delivery is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of enige andere fouten met betrekking tot de in de Applicatie weergegeven informatie (en in het bijzonder de prijzen).

Carrefour Fast Delivery is niet aansprakelijk voor een onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienst op de Applicatie.

De (gecumuleerde) aansprakelijkheid van Carrefour Fast Delivery en/of haar Partners is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de Diensten heeft betaald. Voorgaande geldt voor elke wettelijk toegestane aansprakelijkheidsbeperking.

8. OVERMACHT

In geval van overmacht zijn Carrefour Fast Delivery, haar Partners en de Klant gerechtigd om hun verbintenissen jegens elkaar op te schorten voor de duur van de overmacht, of om de bestelling definitief te annuleren, zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de partij die de overmacht inroept waardoor de nakoming van de verplichtingen van deze partij jegens de tegenpartij geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Volgende omstandigheden maken overmacht uit in de zin van dit artikel (zonder limitatief te zijn) : verkeersproblemen, problemen met transportvoertuigen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomuitval, storingen in netwerken, lijnen (telecommunicatie) of gebruikte communicatiesystemen en / of de onbeschikbaarheid van de Applicatie, het in gebreke blijven van een leverancier, Partner of derde partij van diens leveringsverplichting of laattijdige levering door een leverancier, Partner of andere derde partij, en het niet verkrijgen van de door de autoriteiten vereiste toestemming of vergunning.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, de Applicatie, de Diensten, verstrekte informatie, mededelingen of andere verklaringen met betrekking tot deze elementen toebehoren aan Carrefour Fast Delivery, haar Partners, haar onderaannemers of andere rechthebbenden.

De benamingen en logo's van de Applicatie, van Carrefour Fast Delivery, evenals de benamingen van gerelateerde bedrijven (inclusief de gehele Carrefour Group) en Partners die in de Applicatie worden genoemd, zijn in ieder geval benamingen en handelsmerken die worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De gebruikersrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot de Applicatie zijn exclusieve eigendom van Carrefour Fast Delivery of , in voorkomend geval, van haar dochterondernemingen of haar moederbedrijf of een derde partij, inclusief Partners. Ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carrefour Fast Delivery of een van haar dochterondernemingen of moederbedrijf of de betrokken derde (die mogelijk een Partner is).

Het is de Klant verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, zoals het reproduceren ervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van Carrefour Fast Delivery, haar onderaannemers of andere rechthebbenden).

De informatie op de Applicatie, die onder andere betrekking heeft op de Producten, mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor andere dan persoonlijke doeleinden vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Carrefour Fast Delivery. Voorgaande geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking en weergave van de inhoud van databases of andere elektronische systemen en media. Illegale reproductie of weergave van de afzonderlijke delen van de inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Downloads en kopieën van de inhoud van de Applicatie zijn slechts toegestaan voor persoonlijke, privé en niet-commerciële doeleinden.

10. KLACHTEN PROCEDURE

Geen enkele claim, zowel met betrekking tot materiële fouten van prijs of hoeveelheid als met betrekking tot de staat van de Producten, zal worden aanvaard indien deze later dan de dag volgend op de datum waarop de bestelling aan de Klant werd geleverd, aan Carrefour Fast Delivery wordt gemeld. Als de Klant een klacht heeft over de gekochte Producten van een Partner van Carrefour Fast Delivery, kan hij contact opnemen met de receptie van het betrokken winkelfiliaal van Carrefour of met de klantendienst van Carrefour op het telefoonnummer 0465/49.99.49 of via [email protected]. Voor klachten met betrekking tot Producten aangekocht van andere Partners dan Carrefour, wordt de Klant uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken Partner.

Ontevreden over de inspanningen van Carrefour Fast Delivery ? Neem contact op met de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel : https://www.ombudsmanvoordehandel.be/ of https://www.ombudsmanducommerce.be

In het geval van grensoverschrijdende geschillen kan de Klant via volgende link contact opnemen met het EU-geschillenbeslechtingsplatform : http://ec.europa.eu/odr .

11. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens van de Klant (contactgegevens, gegevens met betrekking tot aankopen, navigatiegedrag, afleveradres of afhaalpunt, etc) worden door Carrefour Fast Delivery, als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op basis van deze algemene voorwaarden, in de context van het beheer van de Diensten van Carrefour Fast Delivery (verwerking van de bestelling van de Klant, levering van de bestelling van de Klant, automatische besluitvorming, direct marketing) en dit, in overeenstemming met het privacybeleid dat wordt beschreven in de applicatie. De persoonlijke gegevens van de Klant worden bewaard voor de duur van diens account. Na het verwijderen van het Carrefour Fast Delivery-account worden de persoonlijke gegevens van de Klant maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. Het gebruik van het recht op verwijdering van de gegevens van de Klant, zoals aangegeven in de privacy policy van Carrefour Fast Delivery, heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Klant (bv. : met betrekking tot de wettelijke garantie). De gegevens in het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Fast Delivery worden niet verwijderd.

Carrefour Fast Delivery verwerkt de gegevens van de Klant die zij verzamelt via de Applicatie, de website en het Carrefour Fast Delivery-account dat de Klant moet aanmaken om de Applicatie en de Diensten te kunnen gebruiken, om de ervaring van de Klant in de Applicatie te optimaliseren en eventueel te personaliseren. In dat opzicht bewaart Carrefour Fast Delivery de geschiedenis van de bestellingen van de Klant op de Applicatie, op basis waarvan zij een boodschappenlijst met de favoriete Producten van de Klant kan opstellen en hem gerichte aanbiedingen kan opsturen.

Tijdens uw aanmelding op uw Carrefour Fast Delivery-account, is het mogelijk om zich aan te melden via uw Google of Facebook account. In dit geval, zijn uw data ook verwerkt door Google en Facebook als verwerkingsverantwoordelijke, zoals Carrefour Fast Delivery.

12.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Belgisch wet is van toepassing .

In geval van een geschil zijn de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze Diensten .

Laatste versie 19/04/2024