Privacyverklaring Carrefour Fast Delivery

Introduction

Carrefour Fast Delivery zorgt voor uw privacy en handelt altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘AVG’).

We raden u aan ons privacybeleid zorgvuldig door te nemen, evenals de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze website en gebruikers van onze mobiele applicatie. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op deze specifieke diensten en producten.

Gebruik maken van onze website en onze mobiele applicatie of gebruik maken van de producten en diensten aangeboden door Carrefour Fast Delivery of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop Carrefour Fast Delivery verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens.

1. Persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens" genoemd) zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

"Verwerking": elke bewerking of verzameling handelingen met betrekking tot gegevens of een reeks gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals verzameling, vastlegging, organisatie, structurering , bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, doorgifte, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, verzoening of interconnectie, beperking, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

“Carrefour Fast Delivery” betekend Shipto SA, (hierna te noemen « Shipto », “Carrefour Fast Delivery”), Davincilaan 3 , 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0696.990.332 is de datacontroller (hierna te noemen " Carrefour Fast Delivery").

Carrefour Fast Delivery heeft een functionaris voor gegevensbescherming in zijn bedrijf. U kunt contact opnemen met eventuele vragen:

 • schriftelijk aan het volgende postadres: Shipto S.A. - Davincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem ;
 • per e-mail op : [email protected]

Gebruik echter eerst de mogelijkheden van artikel 5 van deze verklaring om uw rechten uit te oefenen.

2. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Carrefour Fast Delivery verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om: de verkregen informatie en gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, schade, toevallige of ongeoorloofde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van data.

Om deze beveiliging te garanderen, Carrefour Fast Delivery maakt onder meer gebruik van de codering van communicatie tussen de server en uw computer, firewalls, antivirusscans, toegangscontroles, logbestanden en back- ups .

Het aantal medewerkers met toegang tot uw gegevens is beperkt en deze toegang wordt alleen verleend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. Als Carrefour Fast Delivery werkt samen met onderaannemers voor de realisatie van de verschillende diensten en producten die het voorstelt, en zal de nodige overeenkomsten sluiten met deze onderaannemers om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Daarnaast hebben we het nodige beleid en procedures geïntegreerd in onze organisatie en een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt zijn coördinaten hierboven vinden.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, waaronder:

 • je registreert en je maakt een Carrefour Fast Delivery- account ,
 • je vult een formulier in (online),
 • je neemt deel aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Carrefour Fast Delivery , online of offline,
 • u gebruikt onze producten en diensten, online of offline,
 • je plaatst een bestelling
 • een commando is gevalideerd en verzonden,
 • u abonneert zich op een "nieuwsbrief",
 • u neemt deel aan enquêtes en enquêtes
 • etc.

Carrefour Fast Delivery kunnen uw gegevens direct van derden verzamelen of verkrijgen, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven aan dergelijke derden. Carrefour Fast Delivery verzamelt de volgende categorieën gegevens:

 • administratieve gegevens en contactgegevens: deze gegevens stellen ons in staat om u te identificeren, contact met u op te nemen of de services te gebruiken die u gebruikt. Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, taal, e-mailadres,...
 • gegevens over uw aankoopgedrag en gegevens die worden verstrekt door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die u deed, in welke winkel u het meeste winkelt ... Wij gebruiken deze gegevens onder andere om u als klant een betere en mogelijk een grotere persoonlijke ervaring te bieden en om u te kunnen aanbieden specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties. Als u onze website of onze mobiele applicatie gebruikt, verzamelen we ook informatie over uw online gedrag (bijvoorbeeld klikgedrag).
 • Gegevens verstrekt door derden, zoals gezinssamenstelling, adresverificatie;
 • technische gegevens: bijvoorbeeld uw IP-adres, uw locatiegegevens ...
 • gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u een klacht indient of neem contact met ons op voor specifieke vragen.

4. Gegevensverwerking

Carrefour Fast Delivery verwerkt uw gegevens voor specifieke en expliciet gedefinieerde doeleinden en verwerkt uw gegevens niet op een manier die niet strookt met die doeleinden.

Carrefour Fast Delivery kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Bied producten en diensten aan en optimaliseer en verbeter de diensten die wij u bieden.

Het betekent dat Carrefour Fast Delivery kan uw gegevens verwerken om het assortiment producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat: vraag om feedback over onze producten en diensten, de gegevens die we krijgen via uw contacten met onze helpdesk en onze klantenservice ...

Wij kunnen uw informatie gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u misschien geïnteresseerd bent in, of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. In deze context gebruiken we uw gegevens op basis van een klantprofiel en een segment van klanten (bijv. Gezinssamenstelling, vegetarisme, interesses, ...) dat wij vaststellen vanuit uw voorkeuren, uw winkelen en je gedrag online;

Als u via elektronische communicatie op de hoogte wilt worden gehouden van aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten, moet u hiervoor toestemming geven. Als u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn hieronder beschikbaar.

 • Als Carrefour Fast Delivery maakt volledig geautomatiseerde beslissingen, u ontvangt van tevoren meer informatie. Het maken, onderhouden, ondersteunen en beheren van de producten en services die u gebruikt en het administratieve beheer dat eraan gekoppeld kan zijn, zoals het toekennen van bonuspunten als onderdeel van ons loyaliteitsprogramma, de levering van uw bestelling. ..
 • Uitvoering van tevredenheidscampagnes
  Om de graad van tevredenheid van de Carrefour Fast Delivery klanten te meten, organiseren wij regelmatig verschillende enquêtes.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Fast Delivery klantnummer.
 • Contactgegevens : geslacht (titel), achternaam, voornaam,e-mailadres. Verbruiksgewoonten : uw aankoopcontext (datum en tijd, winkel). Grondslag van de gegevensverwerking : gerechtvaardigd belang

Grondslag voor gegevensverwerking: gerechtvaardigd belang

Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour Fast Delivery. Carrefour Fast Delivery heeft dit belang afgewogen, na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden die aan u als klant toebehoren niet zwaarder wegen dan het belang om met u in contact te treden.

Bewaartermijn van de gegevens :

De gegevens over uw deelname aan een tevredenheidscampagne worden 2 jaar bewaard.

 • De realisatie van studies en statistieken
  Na de anonimisering van uw gegevens kunnen we deze blijven gebruiken voor het genereren van statistieken en rapporten over het gebruik van onze services, de verkoop van onze producten en het uitvoeren van onze acties, wedstrijden en meer. Het is belangrijk voor u om te weten dat we hieraan werken met geanonimiseerde gegevens die niet opnieuw geïndividualiseerd kunnen worden.
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen
  In sommige gevallen hebben we een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over u te bewaren en / of aan de autoriteiten en / of rechtbanken mee te delen. Denk bijvoorbeeld aan belasting- en boekhoudverplichtingen en de verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek.

De rechtsgrondslagen waarop we kunnen overgaan tot de verwerking van uw gegevens, betreffen:

 1. Uw toestemming: bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven
 2. Een contract dat je hebt met Carrefour Fast Delivery
 3. Een gerechtvaardigd belang van Carrefour Fast Delivery na zorgvuldige en doordachte analyse van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren
 4. Wettelijke verplichtingen (bijv. Het bijhouden van een account, verplichte identificatie van de gebruiker van een prepaid telefoonkaart).

Als onderdeel van de hierboven genoemde behandelingen, Carrefour Fast Delivery kan contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te informeren over zijn producten en diensten, voor facturerings- en administratiedoeleinden. Je kunt de manier kiezen waarop Carrefour Fast Delivery kan contact met u opnemen:

 • Per post;
 • Per sms;
 • Per post;
 • Via sociale media;

Als u niet langer wenst dat gecontacteerd wordt door Carrefour Fast Delivery voor commerciële of reclamedoeleinden kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen op de volgende adressen:

 • Shipto SA Davincilaan 3 , 1930 Zaventem
 • Via je My Carrefour Fast Delivery rekening
 • U kunt zich altijd uitschrijven voor onze nieuwsbrieven via de link in onze nieuwsbrieven (hieronder).

Als u zich al hebt geregistreerd in de lijst "Bel me niet" (telefoon) of de lijst "Robinson" (bericht), houden we daar uiteraard rekening mee.

Carrefour Fast Delivery communiceert de verzamelde en verzamelde gegevens niet met derden, behalve:

 • als u ons uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • in de gevallen bepaald door de wet;
 • wij zijn verplicht om dit te doen door wettelijke of juridische procedures; of
 • op verzoek van de wetgevende of gerechtelijke autoriteiten.

Daarnaast gebruikt Carrefour Fast Delivery bepaalde onderaannemers zoals ICT-bedrijven voor het onderhoud en de werking van onze website, ontwerpbureaus, marketingbureaus, data-analisten, ... om een deel van onze services uitbesteden. Deze onderaannemers worden ook niet als derden beschouwd. Wij zorgen ervoor dat deze onderaannemers uw gegevens op een veilige, respectvolle en welgemanierde manier beheren in overeenstemming met onze instructies en dat ze deze onder geen enkele omstandigheid indienen bij derden.

5. Uw rechten

Als klant heeft u altijd specifieke rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder kunt u een beschrijving van deze rechten vinden, inclusief hoe u ze kunt uitoefenen.

1. U heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens en recht op inzage van uw gegevens via uw Carrefour Fast Delivery - account . kunt altijd schriftelijk contact met ons opnemen om toegang te krijgen tot uw gegevens op een van de volgende manieren:

 • via email : [email protected]
 • schriftelijk aan het volgende adres: Shipto SA – Klantenservice – Davincilaan 3 bus 3 , 1930 Zaventem

Vous avez toujours le droit de faire effacer, ou rectifier des données inexactes, incomplètes, inappropriées ou obsolètes ou de faire supprimer vos données. Vous pouvez le faire via votre My “Carrefour Fast Delivery” -account pour les données les plus courantes.

2. U hebt altijd het recht om onnauwkeurige, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te wissen, te wissen of uw gegevens te laten verwijderen. Je kunt het doen via je My Carrefour Fast Delivery - houd rekening met de meest voorkomende gegevens.

Als je geen Carrefour Fast Delivery hebt account kunt u altijd op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • via email : [email protected]
 • schriftelijk aan het volgende adres: Shipto SA – Klantenservice – Davincilaan 3 bus 3 , 1930 Zaventem

3. Als klant hebt u, in bepaalde gevallen bij wet gedefinieerd, het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking van uw gegevens te beperken of uw eerder verleende autorisatie in te trekken voor een specifieke verwerking van uw gegevens.

U kunt dit doen door schriftelijk contact met ons op te nemen:

 • via email : [email protected]
 • schriftelijk aan het volgende adres: Shipto SA – Klantenservice – Davincilaan 3 bus 3 , 1930 Zaventem

Bij het uitoefenen van uw recht om de behandeling te beperken of tegen de behandeling in te gaan of om uw toestemming in te trekken, vragen wij u om duidelijk aan te geven in welke behandeling (en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het verzet tegen bepaalde behandelingen (bijv. Profilering), de beperking van bepaalde behandelingen of de intrekking van uw toestemming voor bepaalde behandelingen van uw gegevens ertoe kunnen leiden dat u niet kunt meer gebruik maken van bepaalde services of producten die we aanbieden.

Als u zich wilt verzetten tegen profilering, kunnen we u niet langer specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties of acties aanbieden die overeenkomen met uw interesses, voorkeuren en koopgedrag.

Als u op de hoogte wilt blijven van onze promoties en algemene aanbiedingen, zonder te garanderen dat deze overeenkomen met uw interesses en voorkeuren en dat deze niet zijn gebaseerd op uw koopgedrag, waardoor ze mogelijk minder interessant voor u worden , ga gewoon door onze nieuwsbrief.

4. In specifieke gevallen hebt u ook het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan Carrefour Fast Delivery te vragen verwerkt uw gegevens, door u verstrekt, op basis van uw overeenkomst of behandeling bij de uitvoering van het contract tussen u en Carrefour Fast Delivery en deze verwerking gebeurt volledig via een geautomatiseerd proces. U kunt dit verzoek altijd invoeren via uw Carrefour Fast Delivery - Account . Als u niet over een dergelijk account beschikt, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen :

 • via email : [email protected]
 • schriftelijk aan het volgende adres: Shipto SA – Klantenservice – Davincilaan 3 bus 3 , 1930 Zaventem

5. Als u uw rechten per post wilt uitoefenen, vragen wij u ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gegevens te voorkomen. We vragen u om een ​​kopie van de voorkant van uw ID-kaart aan uw verzoek toe te voegen. Dit exemplaar wordt alleen door ons gebruikt om de rechten die u uitoefent te implementeren. Voor uw veiligheid bij het verzenden van informatie per e-mail, adviseren wij u ook uw kaartnummer (of een ander documentnummer als u een ander bewijsmiddel gebruikt) en uw foto te verbergen als u we sturen het.

6. Voor de volledigheid informeren wij u ook over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als Carrefour Fast Delivery niet op uw verzoek om toegang tot uw gegevens reageert,of als onze reactie niet aan uw verwachtingen voldoet. U hebt ook dit recht als u denkt dat Carrefour Fast Delivery's verwerking van uw gegevens onwettig zou zijn.

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
 • Telefoonnummer : +32 (0)2 274 48 00
 • Ondernemingsnummer : 0694.679.950
 • Contactformulier : https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

7. Cookies en andere technologieën : Informatie over het gebruik van cookies in de Carrefour Fast Delivery applicatie is te vinden in onze cookieverklaring. Deze verklaring is beschikbaar in de Carrefour Fast Delivery applicatie.weergegeven.

6. Toepassingen

De Carrefour Fast Delivery mobiele app registreert informatie wanneer u zich aanmeldt voor uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het apparaat waarop u de toepassing hebt geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek voor elk apparaat. Deze gegevensbestanden worden bewaard zolang de toepassing op uw apparaat is geïnstalleerd. Als u de gegevensbestanden wilt verwijderen, moet u de toepassing verwijderen.

7. Logbestanden

Afgezien van Carrefour Fast Delivery's opnamen van gegevens zoals hierboven uitgelegd, kan Carrefour Fast Delivery ook informatie registreren wanneer u de website bezoekt en dit in de vorm van logbestanden die activiteiten op de websites registreren (bijv. Uw IP-adres en de datum en tijd waarop u elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt alleen verzameld voor statistische doeleinden en om onze website voortdurend te verbeteren.

8. Opslagtijd

Carrefour Fast Delivery bewaar uw gegevens alleen zolang we verplicht zijn ze te houden als onderdeel van een wettelijke verplichting of zolang we u kunnen dienen in overeenstemming met ons Privacybeleid en de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In dit kader zal Carrefour Fast Delivery een jaarlijkse beoordeling maken. Natuurlijk hebt u nog steeds het recht om een beroep te doen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

9. Risico's verbonden aan het gebruik van internet en online applicaties

Het gebruik van onze website, onze applicatie, de online diensten en producten impliceert de kennis en acceptatie van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de reactietijden voor informatie raadplegen, vragen of verzenden, of de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en uitzendingen via internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en risico's van besmetting eventuele virussen die in het netwerk circuleren.

10. Veranderingen

Carrefour Fast Delivery behoudt zich het recht voor om de verklaring "Privacybeleid" te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast en herzien op 28/06/2023 Bedrijfsdetails en Process Manager:

Shipto SA – Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem - ECB / VAT 0696990332