Traditioneel geteelde champignons

De grotchampignons van Kwaliteitsketen Carrefour, een energiezuinige productie

Traditioneel geteelde Belgische champignons

DE STERKE PUNTEN


  • Gekweekt in Belgische grotten.
  • Met een lekkere kastanjesmaak en stevige textuur.
  • Met de hand geplukt.
  • Energiezuinige productie.

Beschikbaar van november tot maart.

Carrefour neemt een nieuw Belgisch product op in haar assortiment van Kwaliteitsketen Carrefour: de Riemstse grotchampignon. Dit erkende Vlaamse streekproduct is het resultaat van een traditionele en arbeidsintensieve kweekmethode en wordt geteeld in de mergelgroeven van Kanne, in de provincie Limburg.

Carrefour is trots te kunnen rekenen op de vakkennis en de techniek van lokale producenten zoals Dirk Jackers. Hij teelt deze delicate champignons met kastanjesmaak ondergronds, in de grotten van Kanne. Deze uitzonderlijke teeltwijze resulteert in een champignon van onberispelijke kwaliteit. Bovendien worden deze champignons milieuvriendelijk geteeld volgens een strikt lastenboek. Het resultaat: een uitmuntend product voor de klanten van Carrefour en een duurzaam partnerschap tussen Carrefour en een Belgische producent!


Een historisch decor

De grotten van Kanne hebben een lange geschiedenis. Het zijn mergelgrotten, een kalkgesteente dat is ontstaan uit de opeenstapeling van de kalkskeletten van zeeorganismen die leefden in de krijttijd, zo’n 145 tot 65 miljoen jaar geleden!

Sinds de vroege middeleeuwen begon men in deze streek gangen te graven, die uitgroeiden tot heuse labyrinten. Mergel was namelijk een ideale bouwsteen: makkelijk te ontginnen, isolerend en goedkoop. Vandaag zijn deze grotten de perfecte kweekgrond voor champignons.

Ideale teeltlocatie

De meeste Belgische kwekerijen maken gebruik van bovengrondse klimaatgestuurde kweekcellen. In België kweken nog slechts enkele champignonkwekers hun paddenstoelen ondergronds, op traditionele wijze, zoals Dirk.

In de mergelgrotten heerst een constante temperatuur van 11,5°C, en een hoge luchtvochtigheid van 96%. Deze stabiele omstandigheden zorgen ervoor dat de paddenstoelen trager groeier dan bovengronds en vaster zijn van textuur.

De champignons krijgen daardoor ook een intensere kastanjesmaak. Vegetariërs gebruiken de champignons zelfs als vleesvervanger, door hun vaste structuur. Bovendien verliezen de grotchampignons tijdens het bakken veel minder vocht en krimpen ze dus nauwelijks.

Arbeidsintensief

Deze teeltwijze vereist enorm veel handenarbeid. Eerst wordt de 100% organische compost samengesteld uit paardenmest, gips en stro, met daar bovenop teeltaarde.

Het mycelium (de zwamvlok) van de kastanjechampignons zit rond een gesteriliseerde graankorrel. Die graankorrels worden gemengd door de gepasteuriseerde compost. De compostbakken worden naar beneden gebracht, waar de natuurlijke omstandigheden in de grotten hun werk doen.

Pas na zes weken kan een eerste keer geoogst worden. Nadien volgen er nog 2 tot 3 “vluchten” of oogstcycli. De grotchampignons worden niet afgesneden, maar ze worden met de hand geplukt, met de volledige voet. Hierdoor blijft de champignon gaaf en bewaart hij langer. Op die manier kan de gebruiker genieten van een optimale houdbaarheid en versheid.


Een energiezuinige teelt

De kweek van champignons in groeven heeft een groot ecologisch voordeel: dankzij de constante temperatuur moeten de groeven niet worden verwarmd in de winter of gekoeld in de zomer. De productie van de grotchampignons levert bovendien zeer weinig afval op: de gebruikte compostbakken worden gerecycleerd en hergebruikt. Goed voor ons, en voor de planeet!