GARANDEREN DAT ALLE CARREFOUR-PRODUCTEN VRIJ ZIJN VAN GGO’S

Om de planeet te respecteren en kwaliteitsvol voedsel te garanderen, eist Carrefour van haar leveranciers dat ze ggo's bannen uit alle producten die onder het merk Carrefour worden verkocht.


Wat zijn ggo's precies?

Ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) zijn organismen waarin één of meer genen kunstmatig zijn ingebracht. Ze zijn ontwikkeld om de weerstand tegen ziekten en plagen te verbeteren om zo de productie op te drijven en het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers te verminderen.


Welk probleem schuilt hierachter?

De teelt van de eerste plantaardige ggo’s wekte in 1996 grote verwachtingen voor de toename van de landbouwproductie. Het gebruik ervan heeft sindsdien echter grote milieurisico’s aan het licht gebracht. Door het gebrek aan kennis kunnen de eventuele gezondheidsrisico's momenteel niet juist worden ingeschat.


Waarom besluit Carrefour ggo's te bannen?

Gezien het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid en het bestaan van ongecontroleerde risico's, heeft Carrefour ervoor gekozen het voorzorgsbeginsel toe te passen. Zo worden al sinds 1999 alle ggo's* (gehalte lager dan 0,9%) en afgeleide producten uit Carrefour-voedingsproducten verwijderd.


*Ten gevolge van de crisis in Oekraïne, om tekorten te vermijden en de aanwezigheid van producten in onze winkels te garanderen, worden bepaalde tijdelijke en beperkte uitzonderingen toegestaan door Carrefour.

1ste

distributeur die ggo's en afgeleide producten uit haar voedingsproducten verwijdert in 1999

Meer weten?

Naar al onze acties

Actie 4

Actie 4

Voorkeur geven aan producten van Belgische oorsprong.

Actie 5

Actie 5

Specifieke ondersteuning bieden aan lokale producenten.

Actie 6

Actie 6

Partnerships opzetten met respect voor landbouwer, product en leefmilieu.

Actie 7

Actie 7

Belgische boerderijen helpen omschakelen naar bioteelt.