BELGISCHE BOERDERIJEN HELPEN OMSCHAKELEN NAAR BIOTEELT

Door bij te dragen aan de ontwikkeling van de Belgische biologische landbouw, wil Carrefour het aanbod van Belgische bioproducten uitbreiden om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot gezondere producten.


Een bioboerderij, wat is dat?

Dat is een boerderij die functioneert zonder kunstmest of chemische pesticiden, zonder ggo’s, zonder antibiotica… maar uitsluitend werkt met productiemethodes die natuur, dier en mens respecteren.


Waarom helpt Carrefour landbouwers?

Je wordt geen bioboer in één klap. De bodem klaarmaken, nieuwe methodes aanleren, je biocertificaat halen… dit alles kan wel tot 3 jaar duren. En ondertussen verdient de landbouwer helemaal niet veel. Daarom helpen wij, samen met hen, deze overgang eenvoudiger te maken.


Waarom moeten er meer bioboerderijen zijn?

De Belg wil meer en meer bio. We consumeren twee keer meer bioproducten in dit land dan 10 jaar geleden. Om aan deze enorme vraag te voldoen, zijn de 1625 Belgische biogecertificeerde boerderijen niet genoeg. Daarom stimuleert en begeleidt Carrefour landbouwers die overgaan op bio.


Hoe?

Concreet helpt Carrefour de Belgische landbouwers op financieel vlak, maar ook door de aankoop van minstens 20% van de productie gedurende 5 jaar. Die periode overlapt de overgangsjaren naar het biocertificaat en de jaren die daarop volgen. Dankzij dit engagement was La Ferme du Tambourin de eerste structuur die dankzij Carrefour is omgeschakeld op bioteelt. In 2021 werd ook een partnership met het crowdfundingplatform Miimosa opgezet, om landbouwers de mogelijkheid te bieden hun project voor te stellen en zo burgerfinanciering en de steun van Carrefour binnen te halen. En daar gaan we niet bij stoppen!

Meer weten?

Naar al onze acties

Actie 8

Actie 8

Het gebruik van pesticiden verminderen voor de Kwaliteitsketen Carrefour.

Actie 9

Actie 9

Actief strijden tegen plastic.

Actie 10

Actie 10

De verkoop van bedreigde vissoorten verbieden en duurzame visvangst ondersteunen.

Actie 11

Actie 11

De verpakking van onze producten verminderen.