HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN VERMINDEREN VOOR DE KWALITEITSKETEN CARREFOUR

Carrefour promoot agro-ecologie om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken en zo het ecosysteem weer in evenwicht te brengen en de biodiversiteit te versterken.


Wat zijn pesticiden precies?

Dit zijn synthetische of natuurlijke stoffen die gewassen moeten beschermen tegen insectenplagen (insecticiden), onkruid (herbiciden), zwammen en schimmels (fungiciden).


Welk probleem schuilt hierachter?

Hoewel ze de landbouwopbrengsten hebben verhoogd, weten we nu dat misbruik van pesticiden een gevaar vormt voor de biodiversiteit, de planeet en de volksgezondheid. Daarom heeft Carrefour besloten actie te ondernemen.


Hoe streeft Carrefour naar nul pesticiden?

Met haar Kwaliteitsketen Carrefour legt Carrefour een productiemethode op die gebaseerd is op agro-ecologie. Deze methode vervangt chemische behandelingen door meer natuurlijke benaderingen. De bekendste hiervan is het gebruik van lieveheersbeestjes om bladluizen te bestrijden.


En alleen Carrefour doet dat?

Veel concullega’s hebben intussen ook actie ondernomen, en dat is goed. Zij volgen het voorbeeld van Carrefour, dat al in 1992 pionierde met de oprichting van de Kwaliteitsketen Carrefour.


En dat zeggen jullie niet zomaar?

  • Onze Belgische zoete aardappelen en onze Belgische quinoa worden geteeld zonder pesticidebehandeling, terwijl onze asperges en ConfĂ©rence-peren van de Kwaliteitsketen Carrefour residuvrij zijn. De wortelen, aardappelen, trostomaten, witloof en kersen van de Kwaliteitsketen worden op hun beurt op een verantwoorde manier geteeld met gecontroleerd gebruik van pesticiden.

1992

Lancering van de Kwaliteitsketen Carrefour

0

pesticidenresiduen bij asperges van de Kwaliteitsketen Carrefour

0

pesticidenresiduen bij Conférence-peren van de Kwaliteitsketen Carrefour

Meer weten?

Naar al onze acties

Actie 9

Actie 9

Actief strijden tegen plastic.

Actie 10

Actie 10

De verkoop van bedreigde vissoorten verbieden en duurzame visvangst ondersteunen.

Actie 11

Actie 11

De verpakking van onze producten verminderen.

Actie 12

Actie 12

Een 100% biologisch voedingsgamma voor baby's voorstellen.