Strijd tegen corruptie | Carrefour

Er is een fout opgetreden

Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Je tijdstip

Carrefour Belgium sensibiliseert zijn medewerkers en partners in de strijd tegen corruptie. Onze werknemers krijgen bijvoorbeeld sinds 2010 een referentiekader met een gedragscode waarin “Onze Ethische Principes” staan vermeld. Deze gedragscode moet door elke werknemer worden ondertekend en stelt de weigering van corruptie in. De gedragscode neemt de belangrijkste toezeggingen over die voortvloeien uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Aangezien de Ethische Principes zijn geïntegreerd in onze contracten met leveranciers alsook in de Ethische Charters , verbinden onze leveranciers zich er ook toe om transparante handelspraktijken te volgen. Om ervoor te zorgen dat de principes worden nageleefd, heeft Carrefour Belgium een Ethische Commissie, onder toezicht van de Ethische Commissie van de Groupe, voorgezeten door de Secretaris-Generaal van de Groupe. Bovendien heeft Carrefour Belgium een Ethische meldingslijn ingevoerd waarmee werknemers en partners elke situatie of elk gedrag in strijd met deze principes kunnen melden. De Ethische Principes maken deel uit van het kader van Carrefour regels, dat elk jaar door de Interne Audit wordt gecontroleerd en beoordeeld.