Carrefour steunt de kleine streekproducenten | Carrefour
Er is een fout opgetreden

Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Je tijdstip

Carrefour steunt meer dan 800 lokale producenten

 

De commercialisatie van lokale producten van bij ons werd in 2012 gelanceerd in de Carrefour-hypermarkten en telt vandaag een indrukwekkend aantal artikelen: meer dan 12.000 streekproducten van meer dan 800 producenten in heel België. Het aanbod van streekproducten wisselt naargelang de Carrefour-winkel, want de producten komen van kleine landbouwbedrijven in een straal van ongeveer 40 km rond de winkel. Onze samenwerking is gebaseerd op het respecteren van een ethisch charter, gebaseerd op 7 engagementen, dat onze procedures aanpast aan de kleine structuren en aan de werkmethodes van deze producenten.

Ontdek de lokale producenten en hun heerlijke producten uit jouw regio

La charte et nos 7 engagements

Het charter en onze 7 engagementen

We bewerkstelligen een rechtstreekse relatie tussen het team van de winkel en de producenten

We betrekken de aankoopcentrales en de logistiek niet bij het proces. De producenten leveren rechtstreeks aan de winkels.

We passen ons aan het seizoensgebonden productievolume aan

We leggen geen leveringsvolumes op. We passen ons aan het natuurlijke productieproces aan, we respecteren de seizoenen en het tempo van de producent.

We leggen geen exclusiviteitsclausule op

We geven de producent de kans om zijn producten te verkopen aan andere klanten en wijzen hem erop dat het gevaarlijk is om 20% van zijn ZC te laten afhangen van eenzelfde klant. Zo blijft de producent baas over zijn eigen activiteiten.

We stellen een correcte aankoopprijs voor en vergoeden de producenten snel

Om alle schakels in de productieketen te respecteren, engageren we ons om de eerlijke aankoopprijs van de producent te betalen. Bovendien betalen we de goederen binnen de 30 dagen.

Onze lokale producenten krijgen een speciale behandeling

Om een bevoorrechte relatie op te bouwen met onze producenten, krijgen de producten een eigen plaats in de winkel en verloopt de levering altijd snel.

We vereenvoudigen de administratieve procedures

We hebben een vereenvoudigd contract, aangepast aan de lokale producenten, opgesteld. Op die manier hebben we ook de introducties vereenvoudigd en versneld.

We garanderen transparantie over de herkomst en de authenticiteit van het product

De gegevens (naam en adres) van de producent staan duidelijk vermeld op elke verpakking.

Carrefour steunt de kleine streekproducenten

Q&A

Waarom kan je bepaalde lokale producten in de ene winkel kopen en in de andere niet?

Bij Carrefour werken we samen met kleine landbouwbedrijven die zich op ongeveer 40 km bevinden van een referentiewinkel. Vandaar kan het aanbod verschillen naargelang de regio en de winkels die zich daar bevinden. Het is heel eenvoudig en een garantie van kwaliteit!

Waarom zijn die producten niet het hele jaar door te koop?

De lokale producenten werken seizoensgebonden: groenten en fruit zijn bijvoorbeeld niet het hele jaar door beschikbaar. Seizoensproducten, dat betekent een garantie van versheid. Bovendien geniet je er nog zo hard van eenmaal ze opnieuw in de winkel liggen!

Welke verschillende types van lokale producten worden er verkocht?

Melkproducten, honing, confituren, groenten, fruit, sappen, smeerpasta… Er is voor elk wat wils.

Steun onze lokale producenten in deze moeilijke periode

Bij Carrefour zijn we tijdens deze lange, ongewone periode de “lokale producenten bij jou in de buurt” actief blijven steunen. Het versterken van onze partnerschappen is altijd van groot belang gebleven. In al onze winkels is een rek voorbehouden voor producten van lokale, hardwerkende producenten. We geven normaal gezien de voorkeur aan de verkoop van deze producten binnen een straal van 40km rond de plek waar het product gemaakt wordt. Echter, door de lange sluiting van de meeste horecazaken, evenals de markten, wilden we onze producenten een duwtje in de rug geven. Uitzonderlijk kregen ze de kans om hun heerlijke streekproducten aan te bieden in alle Carrefour-winkels, en niet alleen die in hun regio. Een initiatief waar iedereen van kon genieten.

Draag ook je steentje bij en neem een kijkje in het rek met lokale producten in jouw Carrefour-winkel!

Lees hier enkele getuigenissen van onze lokale producenten

Administrateur Moulins de Statte (Hoei)
Guy De Mol
Administrateur Moulins de Statte (Hoei)

“Ik wil Carrefour feliciteren met haar proactiviteit ten aanzien van de ontwikkeling van de lokale sector, evenals met het verdedigen van onze belangen en de nuttige inzichten in de nationale vraag. Covid-19 heeft minstens één positief punt: de urgentie om lokale economische banden te herstellen. Laten we samen onze inspanningen voortzetten.”

Xavier Dupont, aardappelproducent, Ferme Dupont
Xavier Dupont
Aardappelproducent, Ferme Dupont

“In deze ongeziene situatie van vandaag kunnen we elk op onze beurt en naar eigen kunnen ondersteuning bieden waar nodig. Door lokale producenten te ondersteunen, geeft Carrefour ambachtslieden de kans om hun knowhow en hun producten te benutten voor een duurzame en eerlijke consumptie. Carrefour zet dagelijks de lokale producenten in de kijker in de winkels en biedt ze veel flexibiliteit voor de leveringen.”

Bernard Bartholomé, La Ferme du Tambourin (Rebecq)
Bernard Bartholomé
La Ferme du Tambourin (Rebecq)

“We willen Carrefour bedanken voor de succesvolle resultaten van de afgelopen weken. In deze moeilijke tijden voor iedereen is ondersteuning van onze producten belangrijk, zowel financieel als moreel. Deze samenwerking stelde ons in staat elkaars werk te behouden of zelfs te laten groeien. Door de lokale producten van onze productie te benadrukken, hebben we ook contact kunnen onderhouden met onze klanten die hun wekelijkse markten zijn ontnomen.”

Ferme Abattoir in Brussel
Jens
Ferme Abattoir in Brussel

“We willen vooral alle winkels bedanken die doorgaans bij ons bestellen. Met hen samenwerken geeft ons veel vertrouwen in onze activiteit en in de kwaliteit van onze producten. We hopen deze uitzonderlijke samenwerking ook in de toekomst te kunnen verderzetten. Daarnaast willen we ook zeker de winkels in Antwerpen vermelden (Groenplaats, Wilrijk Bist, Borsbeek) die ons tijdens de lockdown helpen onze overtollige kruiden te verkopen.”

Dirk Kekenbosch
Rollie’s (Kortrijk)

“Dat we kwalitatief hoogstaande eieren produceren was tot op heden slechts voor West-Vlaanderen en een klein gebied grenzend aan Gent een bekend feit. De Carrefour-klanten grijpen trouw naar onze producten. Voor ons is een markt open gegaan, waarbij we de consument uit onze grootsteden ook kunnen winnen voor het betere product van lokale bodem. In tijden van crisis moeten we immers terugvallen op onze eigen krachten, op onze eigen land- en tuinbouw.”

Jean-Philippe Flamend, Ferme de Frocourt
Jean-Philippe Flamend
Lokale producent van traditionele en Omega 3-eieren, Ferme de Frocourt

“Carrefour heeft al jarenlang een partnerschap met lokale producenten. Sinds het begin van deze gezondheidscrisis hebben Rachid, Verantwoordelijke streekproducten, het winkelpersoneel en ikzelf dit partnerschap versterkt door nog nauwer samen te werken. Zo krijgt elke klant de kans om eieren te kopen. Want wanneer je lokale productie combineert met massadistributie, creëer je een win-winsituatie voor iedereen. Dit is hier een mooi voorbeeld van.”

Gauthier de Ghellinck, Confiserie Pascaline (Tubize)
Gauthier de Ghellinck
Confiserie Pascaline (Tubeke)

“Carrefour heeft naar mijn mening het sterkste imago wat betreft het promoten van lokale producenten. De grootte van de rekken die in winkels aan dit thema zijn gewijd, is daarvan het beste bewijs. Dit initiatief toont eens te meer de toewijding, aandacht en kritisch denken van Carrefour aan de problemen die alle actoren in de voedselketen dagelijks tegenkomen (Carrefour als distributeur, wij als producenten, zonder natuurlijk de consument te vergeten). De crisis die we vandaag meemaken, is ongekend en ieder van ons moet zich voortdurend aanpassen aan een wereld die elke dag verandert.”

Uitzonderlijke samenwerkingen

Om de kleine producenten te helpen en ondersteunen zorgt Carrefour er al 8 jaar voor dat hun producten in de rekken liggen. En er komen alsmaar meer producten bij: vandaag zijn er authentieke en regionale producten terug te vinden van meer dan 800 producenten. Iedereen wint hierbij: de producenten winnen aan zichtbaarheid en de consumenten dragen bij aan het gemeenschappelijke doel om ‘beter te eten’ door kwaliteitsproducten te kiezen van de korte keten.

Steun samen met ons de lokale producenten

On répond à vos questions

Pourquoi les produits locaux ne se trouvent-ils que dans certains magasins et pas d’autres ?

Chez Carrefour, nous travaillons avec des petites exploitations agricoles situées à environ 40 km d’un magasin de référence. Du coup, l’offre varie d’une région à l’autre, et par conséquent, d’un magasin à l’autre. C’est tout simple, et c’est un gage de qualité !

Pourquoi ne trouve-t-on pas les produits tout au long de l’année ?

Les producteurs locaux travaillent selon un principe de saisonnalité : les fruits et légumes, par exemple, ne sont pas disponibles toute l’année. Des produits de saison, c’est la fraîcheur assurée. Puis, on en profite deux fois plus quand ils sont de retour !

Quel type de produits locaux sont-ils vendus ?

Des produits laitiers, du miel, des confitures, des légumes, des fruits, des jus, des pâtes à tartiner… Il y en a pour tous les goûts.

Soutenez nos producteurs locaux durant cette période difficile

Chez Carrefour, nous avons continué à soutenir activement "les producteurs locaux de votre région" pendant cette longue période si particulière. Il nous tenait à coeur de renforcer nos partenariats. Dans chacun de nos magasins, un rayon est dédié aux producteurs locaux. Nous favorisions initialement la vente de ces produits locaux dans un rayon de 40km autour des exploitations locales. Cependant, en raison de la fermeture de la majorité des établissements de l’Horeca pendant de longs mois, ainsi que des marchés, nous avions souhaité leur donner un petit coup de pouce. Comme ils peinaient à écouler leur marchandise, nous leur avons proposé l'accès à tous les magasins Carrefour, et pas seulement ceux de leur région.

Vous aussi montrez-leur votre solidarité en passant dans le rayon « Producteurs locaux » de votre magasin Carrefour et en privilégiant le local !

Découvrez quelques témoignages de ces producteurs locaux

Guy De Mol, Moulins de Statte (Huy)
Guy De Mol
Moulins de Statte (Huy)

« Je tiens à féliciter Carrefour pour sa proactivité envers le développement de cette filière locale ainsi que pour sa défense de nos intérêts et l’éclairage utile apporté dans la demande nationale. Le Covid-19 a au moins ceci de positif : l’urgence de retisser du lien économique local. Continuons nos efforts, ensemble. »

Bernard Bartholomé, La Ferme du Tambourin (Rebecq)
Xavier Dupont
Producteur de pommes de terre, Ferme Dupont

« Dans le contexte actuel sans précédent, nous pouvons tous à notre échelle apporter notre soutien là où c'est nécessaire. En soutenant les producteurs locaux, Carrefour donne la chance aux artisans de valoriser leur savoir-faire et leurs produits pour une consommation durable et équitable. Au quotidien, Carrefour met en avant les producteurs locaux dans les magasins tout en leur offrant une grande flexibilité lors des livraisons. »

Bernard Bartholomé, La Ferme du Tambourin (Rebecq)
Bernard Bartholomé
La Ferme du Tambourin (Rebecq)

« Nous tenons à remercier Carrefour pour les résultats réalisés avec succès ces dernières semaines. En cette période difficile pour tous, le soutien à nos produits est important, tant financièrement que moralement. Cette collaboration nous a permis de maintenir le travail de chacun, voire de faire croître celui-ci par moment. La mise en avant des produits locaux de notre production a aussi permis de maintenir le contact avec nos clients privés de leurs marchés hebdomadaires. »

Ferme Abattoir à Bruxelles
Jens
Ferme Abattoir à Bruxelles

« Nous voulons surtout remercier tous les magasins qui commandent chez nous habituellement. Travailler avec eux nous donne beaucoup de confiance dans notre activité et dans la qualité de nos produits. Nous espérons garder cette coopération exceptionnelle dans le futur. Par ailleurs, nous devons aussi mentionner les magasins à Anvers (Groenplaats, Wilrijk Bist, Borsbeek) qui nous aident à vendre notre surplus d'herbes pendant le confinement. »

Dirk Kekenbosch
Rollie’s (Courtrai)

« Les clients de Carrefour sont fidèles à nos produits, mais notre production d’œufs de haute qualité n’est pour l’instant connue qu’en Flandre occidentale et dans une petite région limitrophe de Gand. Un nouveau marché s’est ouvert à nous, grâce auquel nous pourrons également toucher les consommateurs des grandes villes et leur faire découvrir les meilleurs produits du terroir. Après tout, en temps de crise, nous devons compter sur nos propres forces, sur notre propre agriculture et notre propre horticulture. »

Jean-Philippe Flamend de la Ferme de Frocourt
Jean-Philippe Flamend
Producteur local d’œufs traditionnels et omega, Ferme de Frocourt

 « Cela fait des années qu’un partenariat s’est établi entre des producteurs locaux et le groupe Carrefour. Depuis le début de cette crise sanitaire, Rachid, Responsable des produits locaux, le personnel des magasins et moi-même avons renforcé cette collaboration en œuvrant main dans la main pour fournir les clients et permettre à chacun d’obtenir des œufs. C’est un bon exemple démontrant qu’en alliant grande distribution et production locale, le résultat est bénéfique pour chacun. »

Gauthier de Ghellinck, Confiserie Pascaline (Tubize)
Gauthier de Ghellinck
Confiserie Pascaline (Tubize)

 « Selon moi, Carrefour détient aujourd’hui l’image la plus forte en termes de promotion des producteurs locaux. La taille des rayons consacrés à cette thématique dans les magasins en est la plus belle preuve. Cette nouvelle initiative fait, une fois de plus, état de l’engagement, de l’écoute et du sens critique de Carrefour face aux problématiques rencontrées au quotidien par tous les acteurs de la chaîne alimentaire : Carrefour en tant que distributeur, nous en tant que producteurs, sans bien sûr oublier les consommateurs. La crise que nous vivons aujourd’hui est sans précédent et chacun de nous doit continuellement s’adapter à un monde qui change de jour en jour. »

Partenariats d’exception

Pour soutenir et aider les petits producteurs, Carrefour propose depuis 8 ans leurs produits en rayons. Toujours plus nombreux, nous retrouvons aujourd’hui les produits authentiques et régionaux de plus de 800 de producteurs. Les avantages sont réciproques : les producteurs gagnent en visibilité, tandis que les consommateurs participent à l’objectif commun de « mieux manger » en soutenant des produits de qualité, issus de circuits courts.

Soutenez avec nous les producteurs locaux